ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชพ.1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสถานีตำรวจในพื้นที่อำเภอของจังหวัดชุมพร  และบุคลากรที่เกี่ยงข้องขงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ และการดำเนินงานเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253