ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

วันนี้ (7 ธ.ค. 2561) น.ส.พนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.  ณ ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมีธุรการโรงเรียนและธุรการของ สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 117 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253