การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.เขต 1 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ว่ามีความจำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ก่อนนำเสนอ อกศจ./กศจ.ชุมพร ต่อไป

    

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253