ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

วันที่  6  ธันวาคม  2561  เวลา 09.30 น. น.ส.พนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ซึ่งกำหนดจัดอบรมธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียนในวันที่  7  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253