Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1 / ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

Download (PDF, 1010KB)

Download (PDF, 1.13MB)

Download (PDF, 4.48MB)

Download (PDF, 4.65MB)

Download (PDF, 3.03MB)

Download (PDF, 353KB)

Download (PDF, 861KB)

Download (PDF, 3.92MB)

Download (PDF, 5.49MB)

Download (PDF, 4.27MB)

Download (PDF, 2.46MB)

Download (PDF, 2.39MB)

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Leave a Reply