Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1 / ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Download (PDF, 2.37MB)

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Leave a Reply