Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศขายเครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

บริการนวดน้ำมันและเครื่องกรองน้ำ (TOR)

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

สัญญา

 

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Leave a Reply