Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ

สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

สัญญา

 

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1 ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1 …

Leave a Reply