Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / ข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

โรงเรียนบ้านไชยราชเปิดลานกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านไชยราช เปิดลานกีฬา ให้ประชาชนใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้มีกกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลเขาไชยราช มาใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการเต้นแอโรบิค ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 …

Leave a Reply