Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้           นายวิมาน  ดีทองหลาง ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  รุ่นที่ 1/2561  ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร   ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จำนวน 70 คน คณะวิทยากรการฝึกอบรม จำนวน 33 คน

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา …

Leave a Reply