มอบบ้านนักเรียนหลังที่ 2 โครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณกรุ๊ป จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 2 ตามโครงการ   “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” กิจกรรมซ่อมบ้านนักเรียน ให้กับเด็กหญิงจินดาพร หาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบ มี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในงานนี้ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านเขายาวฯ ได้ระดมทุนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนช่างในการก่อสร้างจากพนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณกรุ๊ปในการซ่อมแซมบ้าน ทำให้บ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253