Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

สัญญา

 

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Leave a Reply