สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคา

ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ

สัญญา

สัญญา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253