Home / 2018 / December / 06

Daily Archives: 06/12/2018

สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ ประกาศขายเครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ บริการนวดน้ำมันและเครื่องกรองน้ำ (TOR) ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   สัญญา  

อ่านเพิ่มเติม

สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   สัญญา  

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

วันที่  6  ธันวาคม  2561  เวลา 09.30 น. น.ส.พนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ซึ่งกำหนดจัดอบรมธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียนในวันที่  7  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มสักการะ 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายบังคม  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม