Home / 2018 / December / 05

Daily Archives: 05/12/2018

พิธีมอบบ้าน “ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างยิ้มให้น้อง แก่เด็กหญิงจินดาพร หาคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ณ บ้านเขตที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดขึ้น หลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา พบว่าบ้านของนักเรียนหลังดังกล่าว ทรุดโทรม หลังคารั่ว จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินโครงการ”สร้างรอยยิมให้น้อง” เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา …

อ่านเพิ่มเติม