Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพฯ

ราคากลาง

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพฯ

คุณลักษณะเฉพาะ(TOR)

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

สัญญา

เกี่ยวกับ สุภาวดี

กรุณาตรวจสอบ

สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- …

Leave a Reply