การตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

>>>>>วันที่  3  ธันวาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้  นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  พร้อมด้วย  นางขวัญศิริ  กองช่าง  และนางจงดี  เอกฉาย  ออกตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน  ตามแนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253