สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียนหลังที่1 ตามโครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 1 ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” กิจกรรมซ่อมบ้านนักเรียน ให้กับเด็กหญิงจันทร์ทร แก้วมา   นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบ มีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในงานนี้ด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253