ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”ปี 2561 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่

วันที่  (28 พฤศจิกายน  2561) เวลา 14.00 น. ที่อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยนางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ของจังหวัดชุมพร เข้าร่วมแข่งขันและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561   การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน เป็นมหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคใต้  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และกระบี่ แข่งขันกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย  ฟุตบอลชาย  วอลเลย์บอลชาย-หญิง    เซปักตะกร้อชาย-หญิง  ฟุตซอลชาย  บาสเกตบอลชาย-หญิง  คีตะมวยไทย  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย  โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี  ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคใต้  โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาวอลเลย์บอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม กีฬาบาสเก็ตบอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 18 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงยิมสวนสาธารณธารา อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาคีตะมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่
***สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีมโดยจัดการแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาใน กทม.และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10- 15 ธันวาคม 2561 และจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253