การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน

สพป.ชพ.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค.2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253