การทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 ราย ลงนามในสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  โรงเรียนวัดทุ่งคา  และโรงเรียนบ้านละมุ ซึ่งการทำสัญญาจ้างครั้งนี้มีนายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ร่วมพบปะ พูดคุย กับบุคลากรทั้ง 4 รายด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253