Home / เอกสารงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ / คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )

คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )

Download (PDF, 1.2MB)

Download (PDF, 284KB)

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ   เรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์            (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย     นายกิตติพงษ์ น้อยจีน   ตำแหน่ง  …

Leave a Reply