โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

       ***การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกำหนด 1 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนเทคนิค และขั้นตอน Drawing ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน, เพื่อเสริมทักษะ การวาดภาพเหมือน และการระบายสีไม้ให้ครู และ เพื่อให้ครูสามารถแนะนำ วิธีการจูงใจ และให้คำปรึกษา ในการสร้างผลงานของนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดีเอชเอ สยาม วาลา จำกัด ทั้งในส่วนของวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูจาก ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 คน>>>

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253