Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ “ ART TEACHER Seminar ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

       ***การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกำหนด 1 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนเทคนิค และขั้นตอน Drawing ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน, เพื่อเสริมทักษะ การวาดภาพเหมือน และการระบายสีไม้ให้ครู และ เพื่อให้ครูสามารถแนะนำ วิธีการจูงใจ และให้คำปรึกษา ในการสร้างผลงานของนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดีเอชเอ สยาม วาลา จำกัด ทั้งในส่วนของวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูจาก ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 คน>>>

 

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

มอบบ้านนักเรียนหลังที่ 2 โครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณกรุ๊ป จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ …

Leave a Reply