ชุมพร 1 จัดแข่งขันกีฬา(สพฐ.เกมส์)นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ปี2561

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.เดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์)  นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่  โดยมี นางสาวสมศรี  เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นปะธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร ในการนี้ มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(สพฐ.เกมส์)  นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่ ประเภทกีฬาเปตอง  จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทรายขาว, โรงเรียนบ้านบางคอย, โรงเรียนบ้านร้านตัดผม และโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253