ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561

ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัดชุมพรสพฐ.เกมส์” ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด(จังหวัดชุมพร)  ณ สนามกีฬาชุมพร และสนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกกระบี่ต่อไป โดยมีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล และ คีตะมวยไทยและทักษะมวยไทย ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

1.กีฬาฟุตบอล (ชาย)
–  รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม         สังกัดสพป.ชุมพร เขต 2

–  รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนสวีวิทยา                             สังกัดสพม.11 ชุมพร

–  รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา                สังกัดสพม.11 ชุมพร

2.กีฬาวอลเลย์บอล
–  รุ่นอายุ 12 ปี    (ชาย) โรงเรียนบ้านงาช้าง    สังกัดสพป.ชุมพร เขต 1     (หญิง)  โรงเรียนบ้านงาช้าง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
–  รุ่นอายุ 15 ปี    (ชาย) โรงเรียนบ้านงาช้าง    สังกัดสพป.ชุมพร เขต 1    (หญิง) โรงเรียนศรียาภัย      สังกัด สพม.11 ชุมพร
–  รุ่นอายุ 18 ปี    (ชาย) โรงเรียนศรียาภัย      สังกัด สพม.11 ชุมพร           (หญิง)โรงเรียนศรียาภัย      สังกัด สพม.11 ชุมพร

  1. เซปักตะกร้อ
    –   รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย) โรงเรียนประชาเอื้ออารี สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 (หญิง)โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวน

–   รุ่นอายุ 15 ปี (ชาย) โรงเรียนด่านสวีวิทยา สังกัด สพม.11 ชุมพร     (หญิง) โรงเรียนประชานิคม 4 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

–   รุ่นอายุ 18 ปี  (ชาย) โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สังกัด สพม.11 ชุมพร (หญิง) โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก สังกัด สพม.11 ชุมพร

4.ฟุตซอล

–  รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)    สังกัด เทศบาลเมืองชุมพร

–  รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)    สังกัด เทศบาลเมืองชุมพร
–  รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)     สังกัด เทศบาลเมืองชุมพร

5.บาสเกตบอล
–   รุ่นอายุ 12 ปี    (ชาย) –               (หญิง) –

–   รุ่นอายุ 15 ปี    (ชาย) –             (หญิง) –

–   รุ่นอายุ 18 ปี    (ชาย) โรงเรียนศรียาภัย สังกัด สพม.11 ชุมพร   (หญิง) โรงเรียนศรียาภัย สังกัด สพม.11 ชุมพร

6.คีตะมวยไทย
–   รุ่นอายุ 12 ปี  (รวม) โรงเรียนอนุบาลชุมพร                สังกัด สพป. ชุมพร เขต 1

–   รุ่นอายุ 15 ปี  (รวม) โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี  สังกัด  สพป. ชุมพร เขต 1
–   รุ่นอายุ 18 ปี  (รวม) –

7.ทักษะมวยไทย
–   รุ่นอายุ 12 ปี  (ชาย) โรงเรียนบ้านไชยราช สังกัด สพป. ชุมพร เขต 1 (หญิง) โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 2

–   รุ่นอายุ 15 ปี  (ชาย)โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  สังกัด  สพป. ชุมพร เขต 1(หญิง) โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
–   รุ่นอายุ 18 ปี  (รวม) –

สำหรับทีมชนะเลิศอับดับ 1 ทุกรายการ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่  ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253