ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1

วันนี้  (23 พ.ย. 2561) เวลา 13.00 น  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน  94 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253