สพป.ชุมพร เขต 1 จัดทีมเร่งบันทึกข้อมูลนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม (สพฐ.เกมส์) ระดับภาค

วันนี้ 23   พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทีมเจ้าหน้าที่ธุรการ เร่งจัดทำและบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมรายบุคคลของกีฬาแต่ละประเภท เพื่อให้ทันในการเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์)  ประจำปี 2561 ระดับภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561   ณ จังหวัดกระบี่

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253