Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
Cheerleader jumping in the air holding blue pom pom clipart

รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายการจัดจ้างครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ในวันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61 (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1 รายละเอียดดังแนบ

Download (PDF, 931KB)

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การทำสัญญาจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 30 พ.ย.61 สพป.ชพ.เขต 1 ได้กำหนดทำสัญญาจ้างครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมขุนกระทิง …

Leave a Reply