รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายการจัดจ้างครูผู้สอน จำนวน 13 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ในวันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 61 (ในเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1 รายละเอียดดังแนบ

Download (PDF, 931KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253