Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา …

Leave a Reply