การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253