การประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) ในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา ในการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการแข่งขันของโรงเรียนรวมทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด       ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้
– สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
– เทศบาลเมืองชุมพร
– องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
– ตัวแทนโรงเรียน ต.ช.ด.สันตินิมิตร และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านพันวาล
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร                                                                                                                                                            – ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253