Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน(สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขัน(สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา (สพฐ.เกมส์) ในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา ซึ่งในการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันของโรงเรียนรวมทุกสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด และในวันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมการเพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน(สพฐ.เกมส์) นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.1 โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, เทศบาลเมืองชุมพร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, ตัวแทนโรงเรียน ต.ช.ด.สันตินิมิตร และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านพันวาล, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร, โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล. ,ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, เทศบาลเมืองชุมพร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, ตัวแทนโรงเรียน ต.ช.ด.สันตินิมิตร และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านพันวาล, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรและโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล.

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

มอบบ้านนักเรียนหลังที่ 2 โครงการ”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และกลุ่มเอราวัณกรุ๊ป จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ …

Leave a Reply