ชุมพร 1 เปิดสนามที่ 2 จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี2561 ระดับจังหวัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นสนามการแข่งขันที่ 2 ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ระดับจังหวัด โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับ และในการเปิดสนามการแข่งขันในวันนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 /สพป.ชพ.2 /สพม.11 (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี) /การศึกษาเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กว่า 700 คน ร่วมพิธีเปิดงาน ร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาในทุกระเภทกีฬา

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253