พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561

ด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยให้มีการประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน  2561  ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253