Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (จังหวัดชุมพร)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (จังหวัดชุมพร)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (จังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

เกี่ยวกับ ศศิวิมล ศรีกลับ

กรุณาตรวจสอบ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

Leave a Reply