ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  13  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา  13.30 น. ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253