การประชุมชี้แจง รับทราบแนวทางและเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่พร้อมจัดทำสัญญาจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประชุมชี้แจง รับทราบแนวทางและเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่พร้อมจัดทำสัญญาจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253