สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคุริง

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   โดยนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายวิมาน ดีทองหลาง, นายบุญเสริม อบอุ่น นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสพป.ชพ.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย สกุลอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธี  โดยยอดเงินกฐินในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 526,915 บาท

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253