เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒิ ศึกษานิเทศก์ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” ณ บ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำธง บ้านทุ่งเรี้ย และไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253