Home / กิจกรรมสำนักงานเขตฯ / เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ”

เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒิ ศึกษานิเทศก์ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” ณ บ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำธง บ้านทุ่งเรี้ย และไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์   ผอ.สพป.ชพ.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่สอง โดยในวันนี้เป็นการศึกษาดูการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้นำหลักการสอนของพ่อหลวง …

Leave a Reply