คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Download (PDF, 462KB)

คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61

Download (PDF, 2.39MB)

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

Download (PDF, 2.46MB)

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

Download (PDF, 4.27MB)

ครุภัณฑ์ห้องดนตรี

Download (PDF, 5.49MB)

ครุภัณฑ์งานอาชีพ

Download (PDF, 3.92MB)

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. 2561

Download (PDF, 861KB)

หนังสือ ที่ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

Download (PDF, 459KB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253