Home / 2018 / November / 07

Daily Archives: 07/11/2018

เยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “ สร้างรอยยิ้มให้น้อง ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒิ ศึกษานิเทศก์ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเติมเต็มให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” ณ บ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านถ้ำธง บ้านทุ่งเรี้ย และไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

หนังสือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์งานอาชีพ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. 2561 หนังสือ ที่ศธ 04002/ว2766 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559  

อ่านเพิ่มเติม