การประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253