Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / การประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ พิมฤดี ครุฑไชยันต์

กรุณาตรวจสอบ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์งานอาชีพ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. …

Leave a Reply