รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ชื่อรายงาน  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
 โดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับพกพา

Download (PDF, 3.02MB)

 

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=14442076&DocIDOPDC=

http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF

File 1

Download (PDF, 99.59MB)

File 2

Download (PDF, 131.13MB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253