Home / 2018 / November / 06

Daily Archives: 06/11/2018

รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ชื่อรายงาน  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม  โดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดเอกสารฉบับพกพา   สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=14442076&DocIDOPDC= http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF File 1 File 2

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณและคัดเลือกครุภัณฑ์สินค้าในรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม