ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชพ.1   การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้.- 1)การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤศจิกายน 2561 2) พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561 3) การจัดงานมหกรรมเพื่อนำเสนอผลงานอาชีพนักเรียน 4)  การจัดงานวันครู ปีพ.ศ.2561 5) การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ของ สพป.ชพ.1 และ 5) การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของมหาลัยกรุงเทพธนบุรี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253