Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Download (PDF, 447KB)

เกี่ยวกับ นิตา คุณวุฒิ

กรุณาตรวจสอบ

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมทางไกลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น …

Leave a Reply