ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Download (PDF, 447KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253