ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

Download (PDF, 1.19MB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253