Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว21 ว22 และการใช้ Logbook Teacherสำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว21 ว22 และการใช้ Logbook Teacherสำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

Download (PDF, 170KB)

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป

Leave a Reply