Home / 2018 / November / 02

Daily Archives: 02/11/2018

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว21 ว22 และการใช้ Logbook Teacherสำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม