Home / กลุ่มนโยบายและแผน / คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563

คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563

คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563

Download (PDF, 5.4MB)

 

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

วันที่  18  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละมุ  ซึ่งมีบุคลากรโรงเรียนหลัก คือโรงเรียนบ้านละมุ …

Leave a Reply