Home / ข้อมูลพื้นฐาน สพป. ชพ.1 / การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านหินกบ โรงเรียนบ้านแก่งแพกา โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ และโรงเรียนประชาพัฒนา

เกี่ยวกับ ขวัญศิริ กองช่าง

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

Leave a Reply